Om genladning
Kunsten at genlade


Hvorfor genladning ?

Det bliver til tider påstået at genladning af ammunition er til for nørder. Det kan der være lidt om, men det er nok nærmere skytter som ønsker at få det maksimale ud af deres våben. Både når det gælder genladning til riffel og til haglgevær.
Har man anskaffet sig en ny riffel, er det helt normalt, at man forventer, at den skyder præcist uden nævneværdig egenspredning. Men hvis man i forbindelse med købet afprøver forskellige ammunitionstyper, vil man erfare, at hver type kugle har forskellig spredning og sidder forskelligt i skiven. Dette er sjældent riflens skyld, men derimod ammunitionens virkning sammen med riflen.
Der er utrolig mange variabler, som kan udmønte i en dårlig egenspredning, lige fra krudtmængde, hastighed, kugletype etc.
En anden grund til at genlade, kan være ønsket om at benytte en særlig kugle som eksempelvis passer bedre til den jagtform man ønsker at dyrke. Mange gange er det meget svært, hvis ikke umuligt, at finde en producent som laver ammunition med lige den kugle, man ønsker at benytte.
For haglskytter kan det være et ønske om at finde den ladning, og hagltype som giver det bedste resultat til en speciel jagtform, eller er mest effektiv for skyttens gevær.
Uanset årsag, kan genladning løse disse og flere andre problemstillinger.
Genladning gør dog ikke skytten til en bedre skytte, men hvis man genlader, vil man per automatik komme oftere på skydebanen.

Hvad er genladning / genopladning?

Genladning går som ordet antyder ud på, at man genoplader afskudt ammunition. Dette er dog en sandhed med visse modifikationer, da man ofte benytter helt nye komponenter. Årsagen hertil er at de enkelte komponenter, eksempelvis hagl og kugle, i sagens natur ikke går at genanvende.
Genladning kan således beskrives, som tilvirkning af ammunition.
Ud over den praktiske proces, indeholder genladningen også en del teori og forberedelse, og det er nok dette som betragtes af udenforstående som lidt nørdet.
Man kan dog som udgangspunkt vælge mellem to niveauer. Genladning med standardværdier, som typisk vælges af skytter som primært er interesseret i økonomien, og genladning med specialistværdier som vælges af skytter hvor præcisionen er den vigtigste motivation.
Kombinationen af de to er selvfølgelig også en mulighed.

Genladning med standardværdier.

Hvis man som genoplader ønsker at holde genopladnings processen på et forholdsvist simpelt niveau, kan man benytte standardværdier for mange af variablerne.
Motivationen til denne form for genopladning kommer typisk fra et ønske om en speccifik kugle til jagtbrug, eller økonomi som vi kommer tilbage til senere.
Hvis man har fundet en kugle eller en hagltype man ønsker at benytte sig af, kan man gå ind i de udgivne tabeller, som udgives af kugle- og krudt-producenter, og finde en masse standard data som benyttes til genladningen. Her finder man patronlængden (C.O.L), fænghættetype, krudtvægten med minimum- og maksimumværdier for den pågældende kaliber og kugle. Derefter er det blot at følge den helt almindelige procedure for genladningen med de valgte værdier. Når man har fundet den krudtvægt, altså patron sammensætning, som giver den bedst mulige egenspredning, er opgaven udført.
Man har nu de nødvendige data som skal til for at ”masseproducere” den patron med kugle/hagl man ønsker til sin riffel eller haglgevær.
Hvis man er heldig skyder riflen hul i hul, dog er der oftest en mindre spredning. Som tidligere nævnt bliver man ikke en bedre skytte af at genoplade, men som det fremgår, vil man nødvendigvis skulle på skydebanen for at teste serierne og derved får man flere skud på aftrækkerfingeren.

Genladning med specialistværdier.

Hvis man ønsker at udfordre sig selv, og samtidig opnå det bedst mulige sammenspil mellem våben og den ammunition, man benytter, kan man fortage genladningen med specialistværdier.
Motivationen vil oftest være at opnå høj og kontinuerlig præcision, uanset prisen. Skytten vil oftest ønske at det dyrt købte våben ikke skal have en middelmådig præcision på grund af ammunitionen, når nu det er muligt at få det bedre.
Mange skytter, som genlader i denne kategori, er således også konkurrenceskytter som benytter kugler som er specielt udviklet til målskydning. Disse kugler findes ikke nødvendigvis i standardtabeller, og derfor skal genopladeren selv finde frem til de forskellige variable.
Visse værdier er dog typisk de samme. Hylsterlængden og fænghætten kan være eksempler på faste værdier. For at finde resten skal skytten kende sit våben i detaljer. Oplysninger så som patronlængde for en given kugle i den pågældende riffel, som altid er forskellig fra riffel til riffel selvom det er samme producent og kaliber, pibelængde, eller stigningen i riffelgangen (hvor tommer tager det for kuglen at rotere en omgang) er eksempler på disse.
Da kugleproducenterne ikke altid tester deres kugle med alle type krudt, og dette derfor ikke opgive i tabellerne, kan der også være et behov for at finde minimum og maksimum krudtvægt på anden vis. Ofte vil enten kugleproducenten eller krudtproducenten være behjælpelig med disse tal ved direkte kontakt.
Som det således fremgår, kan det tage lang tid før alle værdier er fundet, og serierne kan produceres. Når man kommer på skydebanen, er målet en meget lille egenspredning. Derfor vil det ofte betyde at målet ikke nås første gang, og så er det hjem igen og producere en ny serie, eksempelvis med anden patronlænge (også kaldet sættedybde). Derefter er det tilbage igen for at teste.
Man vil få skudt en mængde skud, men når målet er nåes er glæden tilsvarende stor.
Ligesom med standard værdierne, vil man nu ende op med de nødvendige data som skal til for at kunne masseproducere sine patroner.
Advarsel, husk at når en patron er lavet med specialværdier passer den kun til den specifikke riffel, og benytter man den i en anden, kan det få fatale konsekvenser. Så selvom det er fristende at låne/bruge en patron, hvis en anden har en patron med stor præcision, så undlad at benytte genladte patroner i din riffel, hvis de ikke er produceret til din riffel.

Økonomi.

Økonomien en faktor som skal adresseres i forbindelse med genladning.

Generelt er færdigproduceret ammunition dyrt at anskaffe. Det er dog ofte billigere når man benytter kalibre så som 65x55, .308 win eller 30-06, da disse benyttes af mange skytte og derfor masseproducere. Hvis man derimod bruger eksempelvis magnum kalibre så som 7mm Rem. Mag. eller .300 Win Mag etc., er prisen en helt anden.
Hvis man skal lave lidt regning på forskellen mellem færdig produceret og genladt ammunition kunne den eksempelvis se sådan ud:

.308 Win:

Træning ammunition pr. stk. kr. (ved 20 stk.)

Færdig produceret pr stk. kr. 6,- (noname)
Genladt pr. stk. kr. 6,- (fænghætte (CCI), hylster + krudt + kugle (NORMA))
(hylster genbrugt 3 gange)

Jagt ammunition pr. stk. kr. (ved 20 stk.)

Færdig produceret pr stk. 28,95 kr. (NORMA)
Genladt pr. stk. kr. 11,50 (fænghætte (CCI), hylster + krudt + kugle (NORMA))
(hylster genbrugt 3 gange)

.300 Win Mag.:

Træning ammunition pr. stk. kr. (ved 20 stk.)

Færdig produceret pr stk. kr. 12,50 (noname)
Genladt pr. stk. kr. 8,10 (fænghætte (CCI), hylster + krudt + kugle (NORMA))
(hylster genbrugt 3 gange)

Jagt ammunition pr. stk. kr. (ved 20 stk.)

Færdig produceret pr stk. 35,95 kr. (NORMA)
Genladt pr. stk. kr. 13,50 (fænghætte (CCI), hylster + krudt + kugle (NORMA))
(hylster genbrugt 3 gange)

Der er en generel opfattelse af at genladning / produktion af haglpatroner, er billigere end færdig produceret ammunition. Der skal dog også påregnes udgifter til udstyrsanskaffelse.

Tilladelse.

Før genladning kan udføres skal man have tilladelse til at genlade i stil med våbentilladelse. Denne udstedes blandt andet på baggrund af gennemgået godkendt genopladnings kursus. Kurset er af en dag varighed, og giver skytten indsigt i problemstilling samt sikkerheden om processen.

Prisen for det obligatoriske genladningskursus, som kan tages hos jagtakademiet.dk, fra foråret 2011, er kr. 1250,-. Denne udgift skal også medregnes i den totale pris.

Derudover skal lægges anskaffelse af udstyr, som kan anskaffes til ca. kr. 3.300,- for et komplet sæt i medium prisklasse. Prisen til dette kan sagtens være meget højere afhængig af udstyrsniveau og tilbehør, ladetabeller mm.. Ofte ser man dog skytter som sammen anskaffer dette eller genlader i klubber, som både spare penge men også bringer et socialt aspekt med i genopladningsprocessen.

Konklusion er derfor, med forbehold for at priserne i sammenligningen er lavet uden afskrivning på udstyr, at det økonomiske er en fordel at genlade. Største økonomisk fordel gælder, når det er de specielle kalibre. Disse har oven i købet, kun et begrænset udvalg af færdigproduceret ammunition.


Tilbage..Jagtakademiet | kontakt@jagtakademiet.dk |