Dumpet - Hvad sker der så?


Det er forhåbentlig ikke en overraskelse, at man skal bestå en skriftlig og praktisk prøve for at kunne erhverve sig et jagttegn.
Til enhver prøve findes muligheden for at dumpe, og selvom vi i Jagtakademiet har en beståelsesprocent som ligger over landsgennemsnittet, har vi også enkelte uheldige elever som dumper.

Man kan dumpe den skriftlige del såvel som den praktiske del, men der er forskel på mulighederne bagefter, afhængig af hvilken del man dumper

Den teoretiske del

Dumper man den skriftlige del, kan man ikke aflægge den praktiske prøve. Man kan heller ikke komme til prøve igen i samme prøveperiode. Man skal altså læse teorien op igen, og vil automatisk få tilsendt et nyt giroindbetalingskort fra Skov- og naturstyrelsen til den efterfølgende periode. Man har selv ansvaret for, at **våbenkursusbeviset** fortsat er gyldigt.

Den praktiske del

Også den praktiske del kan dumpes, og det er her de fleste kommer til kort. Hvis man ikke består den praktiske prøve første gang, vil man få udleveret et nyt girokort fra jagtprøvecensor. Aspiranten og censor finder samtidigt et tidspunkt for den nye praktiske prøve (i samme prøveperiode). Skulle denne prøve også dumpes, vil man automatisk få tilsendt et nyt giroindbetalingskort fra Skov- og naturstyrelsen til den efterfølgende periode. Man har selv ansvaret for, at **våbenkursusbeviset** fortsat er gyldigt i næste periode. Læs om gyldighed nedenfor.

Hvad sker hos Jagtakademiet?

Vi ser dig som vores elev, også hvis uheldet skulle være ude. Vi vil derfor ikke bare lade dig i stikken.

Vi har besluttet at alle skal behandles, som hvis man har 2 skud i bøssen.

Hvad betyder det i praksis?

Skulle du være så uheldig at dumpe den skriftlige prøve, skal du selv læse op til prøven igen. Vi mener, at vi med vores undervisning og materiale har givet dig nogle rigtig gode værktøjer til at bestå den skriftlige prøve. Det er altså din flid og ihærdighed, som skal gøre udfaldet. Undtagelsen kan være hvis vi har lavet en særlig aftale, eksempelvis hvis du er ordblind.
Men fra den ene prøveperiode til den næste går et halvt år, og i den tid er det let at glemme sine praktiske færdigheder.
Du tilbydes derfor at deltage på et af vores kurser, i de dage hvor våbenkurset med handlebane og afstandsbedømmelse finder sted uden yderligere beregning. Du skal dog selv holde udgifterne til skydebane (ammunition/lerduer) og forplejning.

Er det den praktiske prøve som du dumper tilbydes du ligeledes at deltage på et af vores kurser i de dage hvor våbenkurset, med handlebane og afstandsbedømmelse, finder sted. Hvis det er muligt bliver det i samme prøveperiode, ellers må du vente til næste periode med jagtkurser.
Så vidt det er muligt, vil vi dog gerne hjælpe dig med træning før din nye prøve i samme prøveperiode. Hvis ikke vi har et kursus du kan deltage på, må du dog betale pr. time til instruktøren og andre udgifter, eksempelvis skydebane (ammunition/lerduer). Alternativet er som sagt, at vente på at deltage på næste kursus, hvor du kun skal afholde udgifterne til skydebane (ammunition/lerduer) og forplejning.


Skulle uheldet være ude, opfordrer vi dig til at tage kontakt til os så hurtigt som muligt, så vi kan tale om mulighederne.

Med venlig hilsen

Jagtakademiet**Våbenkursusbeviset** bliver tilsendt fra skov- og naturstyrelsen sammen med indbetalingskortet til jagttegnsprøven. Når beviset er stemplet og underskrevet af en våbenkursuslære, er det beviset overfor jagtprøve censor på, at man har gennemgået det obligatoriske våbenkursus.

Et **våbenkursusbevis** er gyldigt i to på hinanden følgende prøveperioder efter udstedelsen.Jagtakademiet | kontakt@jagtakademiet.dk |