Om jagttegn og den nye jagtprøve

Jagttegn – Vejen til spænding, naturoplevelser og socialt samvær.

Ønsker du at opleve spænding natur og socialt fællesskab kan det opfyldes hvis du tager et jagttegn.
Et jagttegn giver dig den lovpligtige tilladelse til at gå på jagt i Danmark. Ud over at det fungere som dokumentation for bestået jagteksamen, er det også beviset på, at man har gennemgået og forstået den information som Naturstyrelsen i Danmark har defineret som mindste krav for at gå på jagt. Sidst, men ikke uvæsentligt, bevidner besiddelsen af et jagttegn om, at der er betalt for den obligatoriske ansvarsforsikring.

Jagttegnskurset

Kurset til jagttegn kan opdeles i 2 dele. Den ene del er obligatorisk og omhandler våben, jagtetik mv. og som skal udføres af en af Naturstyrelsen godkendt jagttegnskursuslærer, og den anden del er den teoretiske som omhandler vildtkendskab, jagtlovgivning, vildtpleje mm. Denne sidste del af kurset kræver ikke obligatorisk undervisning, men er stadig en del af jagtprøven.
Et jagtkursus er for manges vedkommende den første kontakt, de har med jagt. Da erhvervelsen af jagttegnet oftest forgår i deltagernes fritid og af ejen fri vilje, er deltagerene motiverede og engagerede. Dette skal honoreres og sætter store krav til underviserne viden og engagement, og ikke mindst til undervisningens indhold.
Målet er at bestå jagtprøven og samtidig være så godt teoretisk og praktisk klædt på som muligt, før deltagelsen på første jagt.
At blive den komplette jæger kan være svært at opnå på et jagtkursus og det er derfor vigtigt, at man har mulighed for at videre uddanne sig efter man har fået jagttegn. Eksempelvis kan man vælge at tage sit jagtkursus hos en udbyder, som efterfølgende afholder nyjæger jagter. På disse jagter bliver man stadig betragtet som nybegynder, og derfor stilles der ikke så store krav til udførelsen. Derimod bliver der igennem en sådan jagt hele tiden givet råd og vejledning om skydning, våbenbehandling, traditioner mm.

Tilmeldingsregler

Jagttegnsprøven afholdes af Skov og Naturstyrelsen i 2 perioder om året. En prøveperiode om foråret og en om efteråret. I 2013 var perioderne fra 15/4 – 30/6 samt 15/9 – 31/10.
Naturstyrelsen kræver, at man er tilmeldt i god tid før prøveperioden. Dette betyder, at man for at kunne deltage i forårs- og efterårsprøverne 2013, skulle være tilmeldt et kursus og have oplyst sit cpr-nummer henholdsvis 14. februar og 18. juli.
Dette er et administrativt krav fra Naturstyrelsen og fraviges ikke. Skolen eller våbenkursuslæreren har altså ingen mulighed for arrangere eftertilmeldinger til jagttegnsprøven.

Den nye Jagtprøve

I 2014 starter den nye jagtprøve op. Selve jagttegnsprøven afholdes stadig som beskrevet nedenfor, men forudsætningerne og pensum har ændret sig
Først og fremmest skal nye jagttegnsberettigede bestå en haglskydeprøve, før de får tilladelse til at gå på jagt og til at gå til riffel- og buejagtprøve. Spørgsmålene og billederne til den skriftlige jagtprøve vil ikke længere blive offentliggjort, og Naturstyrelsen deltager ikke længere i udgivelsen af en lærebog
Tanken er ikke at gøre det svære at erhverve jagttegn, men man ønsker at sikre at den nye jæger er bedre "klædt på".
På baggrund af dette, har jagtakademiet ændret antalet af kursusdage til 5 for alle vores jagttegnskurser, da vi mener at vi derved sikre at alle områder bliver afdækket tilstrækkeligt.

Jagttegnsprøvens opbygning

Selve prøven afholdes med en teoriprøve og efterfølgende praktisk prøve.
Den teoretiske prøve indeholder 40 spørgsmål og man skal have mindst 36 rigtige svar for at bestå prøven.
Den praktiske prøve indeholder våbenbetjening og afstandsbedømmelse. Afstandsbedømmelsen foregår mod 6 forskellige vildt figurer på 6 forskellige afstande. Man skal have mindst 5 rigtige. Der skal i forbindelse med våbenbetjeningen afskydes 4 skud mod lerduer, men der er ikke karv om, at man skal ramme.
Skulle man dumpe den ene eller anden del af prøven, har man mulighed for at aflægge jagttegnsprøven endnu engang i samme prøve år.

Vigtigt! skulle man udeblive uden grund, må man vente med at deltage i jagttegnsprøven indtil næste prøveperiode.

Ved bestået prøve, vil man efterfølgende få tilsendt sit nye jagttegn, som når det er betalt, giver mulighed for deltagelse på jagt med det samme. Der kan gå op til 14 dage fra prøven er bestået til jagttegnet bliver tilsendt.

Haglskydeprøve

Med bestået jagtprøve kan man købe et haglskydevåben. Før man går på jagt, skal haglskydeprøven bestås.
Har du taget jagttegn i 2014 eller senere, skal du bestå en haglskydeprøve, før du må gå på jagt.
Haglskydeprøver afholdes af Danmarks Jægerforbund for Naturstyrelsen. Tid og sted for haglskydeprøver
fremgår af Naturstyrelsens www.jagttegn.dk ”mit jagttegn" og Danmarks Jægerforbunds hjemmeside: www.jaegerforbundet.dk

Før prøven
Fremvise gyldigt jagttegn og fotolegitimation.

Krav ved prøven
For at bestå haglskydeprøven skal der afgives skud til seks højreduer, seks venstreduer og seks bagduer.
For at bestå skal to lerduer i hver kategori rammes. Der må maksimalt anvendes 18 patroner til prøven.

Ny Jæger jagt

Med jagttegnet i hånden er den nye jæger nu klar til at gå på jagt. Dette er i hvert fald intentionen, men langt de fleste nye jægere er usikre på hvordan jagten forgår i den virkelige verden, og hvilke krav andre jægere stiller til dem. Bemærkninger som "med dit nye jagttegn i hånden, ved du meget mere end os gamle" osv., lægger et stort pres på den nye jæger, som han/hun ofte slet ikke bryder sig om. Det kan derfor godt være en god ide, at deltage på et nyjæger kursus.
Kurset har det formål, at videreuddanne den nye jæger. En typisk nyjæger kursusdag starter og forløber fuldstændigt som en normal jagt, med den forskel, at der her ikke forventes noget specielt af deltageren. Hvert eneste moment på dagen, fra morgenmaden og parole om morgenen, over de enkelte såtter til vildtparaden gennemgås punkt for punkt. Derudover får kursisterne løbende råd og vejledning i alt fra praktisk jagttøj til våbenbehandlingen, herunder skudafgivelse mv. Da jagt ikke på forhånd giver garanti for, at alle får afgivet skud, bliver alle oplevelser gennemgået i plenum, således at alle deltagere får det maksimale ud af dagens situationer.


Valg af jagttegnskursus

Alle jægere er forskellige, og dette betyder også at det skal være muligt at deltage i et jagtkursus som passer den enkelte. Her tænkes både på længde, indhold, geografisk placering mm.
Der udbydes typisk jagttegnskurser på aftenskoler og via jagtforeninger, som ofte afholdes om aftenen over en hel vinter. De komprimerede kurser som er blevet mere almindelige de sidste år, løber typisk over 3, 4 og fem dage. Her stilles større krav til kursisten under og efter kurset både hvad angår læsefærdigheder, koncentration og forberedelse. Det er vigtigt at man vælger sit kursus ud fra et realistisk syn mht.evnen til indlæring af ny viden, i stedet for hvad der lige en passer bedst tidsmæssigt.

De komprimerede kurser bruger ofte mindre til på den teoretiske del, som kursisten efterfølgende selv må læse op på. Vigtigt for kursisterne er dog at man efter kurset har alle de hjælperedskaber som skal til for at bestå prøven. Det meste at tiden bliver brugt på den praktiske del, men erfaringen viser også, at det er på denne del de fleste dumper jagtprøven.

Flere typer jagttegnskurser

Jagtakademiet har 2 kursustyper til jagttegn. Et jagttegnskursus som afvikles på Et 5 dages jagttegnskursus og et jagttegns kursus for studerende. Vi er alle forskellige med egne forudsætninger, derfor tilbyder vi de forskellige typer jagttegn kurser.
Vi afholder desuden også jagttegnskursus for firmaer.


En kursusudbyder - flere forskellige jagtkurser

Når man endelig har sit jagttegn i hånden er mulighederne mange. De fleste anskaffer sig ofte en jagtriffel og skal efterfølgende aflægge prøve på denne. Før aflæggelsen af denne prøve er det hensigtsmæssigt at gennemgå et riffelkursus, hvor man ud over skydetræning kan lære om ballistik og valg af ammunition. Dette kan uddybes med et genladningskursus eller måske en tilladelse til buejagt.

Vi lever i en tid hvor det ofte er jægeren selv som skal stå for klargøringen og tilberedningen af det vildt han/hun selv har nedlagt. Derfor kan flere jægere, nye såvel som ældre jægere, få glæde af et specialiseret madlavningskursus for jægere.

Således kan man blive ved med at opremse mulighederne når man står med sit jagttegn i hånden, og dette uden overhovedet at komme ind på alle de mange naturoplevelser man får.
Forskellen på jægeren og ”almindelige” mennesker er, at jægeren har en grund til at befinde sig i naturen, når den vågner om morgenen eller om aftenen lige før solen går ned, og det er her, de fleste og mest fantastiske oplevelser sker.

Jagtakademiets kurser udbydes landsdækkende.

Tag dit jagttegn på Fyn eller tag dit jagttegn i Jylland eller erhverv dit jagttegn på Sjælland. Uanset hvor du bor, tilstræber vi at du kan deltage i et jagttegnkursus hos Jagtakademiet i rimelig nærhed. Da vi ikke på nuværende tidspunkt kan dække hele Danmark, har vi i visse områder valgt at udbyde kurser via vores gode og erfarne samarbejdsparnere.

Deltag i et jagtkursus hos os og oplev jagt glæden på første hånd.

Tilbage..Jagtakademiet | kontakt@jagtakademiet.dk |